อุสึโนะมิยะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
15:44 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  16:20 - 21:44
  5h 24min JPY 42,230 IC JPY 42,222 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  16:20
  17:16
  東京
  車站
  timetable 時間表
  17:24
  17:32
  品川
  車站
  timetable 時間表
  17:43
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  17:58
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  17:58
  18:00
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  18:30
  20:30
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  20:35
  20:41
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  20:41
  21:27
  堀池
  公車站
  21:27
  21:44
 2. 2
  16:20 - 21:49
  5h 29min JPY 42,430 IC JPY 42,422 5 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  16:20
  17:16
  東京
  車站
  timetable 時間表
  17:26
  17:35
  品川
  車站
  timetable 時間表
  17:43
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  17:58
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  17:58
  18:00
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  18:30
  20:30
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  20:35
  20:41
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  20:41
  21:06
  篠栗北
  公車站
  21:23
  21:45
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  21:45
  21:49
 3. 3
  15:46 - 21:49
  6h 3min JPY 42,520 IC JPY 42,512 5 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  15:46
  16:10
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  16:29
  17:25
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  17:32
  17:57
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  17:57
  17:59
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  18:30
  20:30
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  20:35
  20:41
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  20:41
  21:06
  篠栗北
  公車站
  21:23
  21:45
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  21:45
  21:49
 4. 4
  15:53 - 22:29
  6h 36min JPY 44,580 IC JPY 44,572 5 次轉乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  車站
  timetable 時間表
  15:53
  17:31
  赤羽
  車站
  timetable 時間表
  17:39
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  18:07
  品川
  車站
  timetable 時間表
  18:13
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  18:28
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  18:28
  18:30
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  19:00
  21:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  21:22
  21:30
  中洲川端
  車站
  3號口
  21:30
  21:37
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  21:41
  22:25
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  22:25
  22:29
 5. 5
  15:44 - 05:46
  14h 2min JPY 402,320
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  15:44
  05:46
zoom bar parts