อินาริ (JR) → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
12:30 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  12:59 - 17:40
  4h 41min JPY 11,070 3 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  12:59
  13:04
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  15:26
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  16:09
  17:12
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  17:27
  17:40
  直江津
  車站
  17:40
  17:40
 2. 2
  12:59 - 17:49
  4h 50min JPY 10,800 3 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  12:59
  13:04
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  15:26
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  16:09
  16:59
  糸魚川
  車站
  timetable 時間表
  17:08
  17:49
  直江津
  車站
  17:49
  17:49
 3. 3
  13:59 - 18:33
  4h 34min JPY 10,800 3 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  13:59
  14:04
  京都
  車站
  timetable 時間表
  14:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  16:30
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  16:50
  17:39
  糸魚川
  車站
  timetable 時間表
  17:50
  18:33
  直江津
  車站
  18:33
  18:33
 4. 4
  12:59 - 19:02
  6h 3min JPY 10,270 3 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  12:59
  13:04
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  15:26
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  15:41
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  17:37
  泊(富山縣)
  泊(富山県)
  車站
  timetable 時間表
  17:43
  直達車
  待在同一台車上
  市振
  車站
  19:02
  直江津
  車站
  19:02
  19:02
 5. 5
  12:30 - 17:42
  5h 12min JPY 150,420
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  12:30
  17:42
zoom bar parts