อินาริ (JR) → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出發時間:
23:09 01/18, 2022
cancel
 1. 1
  23:30 - 08:01
  8h 31min JPY 2,420 4 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  23:30
  23:35
  京都
  車站
  timetable 時間表
  23:46
  00:50
  近江今津
  車站
  timetable 時間表
  06:10
  06:29
  近江鹽津
  近江塩津
  車站
  06:29
  06:34
  鹽津站前
  塩津駅前
  公車站
  06:34
  06:49
  木之本巴士總站
  木之本バスターミナル
  公車站
  07:05
  07:20
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  07:20
  08:01
 2. 2
  23:10 - 08:01
  8h 51min JPY 2,070 3 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  23:10
  23:15
  京都
  車站
  timetable 時間表
  23:37
  00:46
  米原
  車站
  timetable 時間表
  05:42
  06:05
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  06:05
  06:07
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  07:04
  07:20
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  07:20
  08:01
 3. 3
  05:40 - 08:42
  3h 2min JPY 2,680 2 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  05:40
  05:45
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:24
  06:44
  米原
  車站
  timetable 時間表
  06:51
  07:15
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  07:15
  08:42
 4. 4
  06:19 - 09:35
  3h 16min JPY 2,070 3 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  06:19
  06:24
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:29
  直達車
  待在同一台車上
  米原
  車站
  07:44
  坂田
  車站
  timetable 時間表
  08:07
  08:36
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  08:36
  08:38
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  08:38
  08:54
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  08:54
  09:35
 5. 5
  23:09 - 00:45
  1h 36min JPY 48,480
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  23:09
  00:45
zoom bar parts