อินาริ (JR) → ฮามะโอสึ A-Qus

出發時間:
06:34 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  06:42 - 07:12
  30min JPY 450 2 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  06:42
  06:47
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:53
  07:02
  大津
  車站
  北口
  07:02
  07:04
  大津站(滋賀縣)
  大津駅(滋賀県)
  公車站
  3番のりば
  07:05
  07:07
  濱町(滋賀縣)
  浜町(滋賀県)
  公車站
  07:07
  07:12
 2. 2
  06:42 - 07:15
  33min JPY 240 1 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  06:42
  06:47
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:53
  07:02
  大津
  車站
  北口
  07:02
  07:15
 3. 3
  06:34 - 07:03
  29min JPY 4,620
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  06:34
  07:03
zoom bar parts