อินาริ (JR) → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
13:11 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  13:29 - 17:45
  4h 16min JPY 16,440 3 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  13:29
  13:34
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:46
  16:30
  博多
  車站
  博多口
  16:30
  16:38
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  1F2番のりば
  16:38
  16:46
  吳服町(三井大樓)
  呉服町(福岡県)(バス)
  公車站
  16:46
  16:53
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  16:54
  17:41
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  17:41
  17:45
 2. 2
  13:29 - 17:45
  4h 16min JPY 16,440 3 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  13:29
  13:34
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:46
  16:30
  博多
  車站
  博多口
  16:30
  16:38
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  1F6番のりば
  16:39
  16:47
  吳服町(三井大樓)
  呉服町(福岡県)(バス)
  公車站
  16:47
  16:54
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  16:54
  17:41
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  17:41
  17:45
 3. 3
  13:29 - 17:58
  4h 29min JPY 15,280 5 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  13:29
  13:34
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:46
  16:14
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  16:21
  16:46
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  17:00
  17:20
  直方
  車站
  timetable 時間表
  17:24
  17:39
  新飯塚
  車站
  西口
  17:39
  17:43
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  17:43
  17:54
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  17:54
  17:58
 4. 4
  13:19 - 17:58
  4h 39min JPY 15,280 6 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  13:19
  13:24
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:30
  13:53
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  14:06
  16:23
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  16:33
  16:52
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  17:00
  17:20
  直方
  車站
  timetable 時間表
  17:24
  17:39
  新飯塚
  車站
  西口
  17:39
  17:43
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  17:43
  17:54
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  17:54
  17:58
 5. 5
  13:11 - 20:30
  7h 19min JPY 209,310
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  13:11
  20:30
zoom bar parts