อินาริ (JR) → กยูชูมิตซูบิชิ มอเตอร์สการจำหน่ายยาคุอิน‧คลีนคาร์ยาคุอิน

出發時間:
13:48 01/22, 2022
cancel
 1. 1
  14:01 - 17:31
  3h 30min JPY 15,590 2 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  14:01
  14:06
  京都
  車站
  timetable 時間表
  14:23
  17:06
  博多
  車站
  博多口
  17:06
  17:15
  博多站前B
  博多駅前B
  公車站
  17:16
  17:30
  藥院大通(西旅前)
  薬院大通り〔西旅前〕
  公車站
  17:30
  17:31
 2. 2
  14:01 - 17:35
  3h 34min JPY 15,590 2 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  14:01
  14:06
  京都
  車站
  timetable 時間表
  14:23
  17:06
  博多
  車站
  博多口
  17:06
  17:15
  博多站前B
  博多駅前B
  公車站
  17:20
  17:34
  藥院大通(西旅前)
  薬院大通り〔西旅前〕
  公車站
  17:34
  17:35
 3. 3
  14:31 - 17:55
  3h 24min JPY 15,590 2 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  14:31
  14:36
  京都
  車站
  timetable 時間表
  14:46
  17:30
  博多
  車站
  博多口
  17:30
  17:39
  博多站前B
  博多駅前B
  公車站
  17:40
  17:54
  藥院大通(西旅前)
  薬院大通り〔西旅前〕
  公車站
  17:54
  17:55
 4. 4
  14:18 - 18:09
  3h 51min JPY 15,160 3 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  14:18
  14:23
  京都
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  14:53
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  15:06
  17:42
  博多
  車站
  博多口
  17:42
  17:51
  博多站前B
  博多駅前B
  公車站
  17:55
  18:08
  藥院大通(西旅前)
  薬院大通り〔西旅前〕
  公車站
  18:08
  18:09
 5. 5
  13:48 - 21:18
  7h 30min JPY 219,600
  cancel cancel
zoom bar parts