อินาริ (JR) → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出發時間:
05:22 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  06:19 - 14:56
  8h 37min JPY 20,060 5 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  06:19
  06:24
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  09:39
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:55
  11:36
  諫早
  車站
  timetable 時間表
  11:48
  12:08
  釜之鼻
  釜ノ鼻
  車站
  12:08
  12:10
  釜之鼻
  釜の鼻
  公車站
  12:33
  13:44
  口之津車庫前
  公車站
  13:44
  13:47
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  14:00
  14:30
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  14:32
  14:56
 2. 2
  06:19 - 14:56
  8h 37min JPY 20,040 5 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  06:19
  06:24
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  09:39
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:55
  11:36
  諫早
  車站
  timetable 時間表
  11:48
  12:11
  諫早東高中
  諫早東高校
  車站
  12:11
  12:14
  諫早東高前
  公車站
  12:35
  13:44
  口之津車庫前
  公車站
  13:44
  13:47
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  14:00
  14:30
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  14:32
  14:56
 3. 3
  07:01 - 15:51
  8h 50min JPY 21,510 4 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  07:01
  07:06
  京都
  車站
  timetable 時間表
  07:13
  07:39
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:04
  11:19
  熊本
  車站
  白川口
  11:19
  11:24
  熊本駅前(バス)
  公車站
  5番のりば
  11:38
  14:08
  天草警察署總合廳舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公車站
  15:19
  15:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公車站
  15:46
  15:51
 4. 4
  07:01 - 15:51
  8h 50min JPY 21,340 5 次轉乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  車站
  timetable 時間表
  07:01
  07:06
  京都
  車站
  timetable 時間表
  07:23
  07:50
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:04
  11:19
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  11:35
  直達車
  待在同一台車上
  宇土
  車站
  12:10
  網田
  車站
  12:10
  12:12
  網田站前
  網田駅前
  公車站
  12:26
  14:08
  天草警察署總合廳舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公車站
  15:19
  15:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公車站
  15:46
  15:51
 5. 5
  05:22 - 15:46
  10h 24min JPY 282,100
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  05:22
  15:46
zoom bar parts