ชินมิซาโต → ไดฟุกุโมโตะ(มิซาโตะ)

出發時間:
18:33 01/17, 2021
cancel
 1. 1
  18:37 - 18:49 JAPAN RAIL PASS
  12min JPY 140 IC JPY 136 無轉乘
  cancel cancel
  ชินมิซาโต
  18:37
  18:37
  新三鄉
  新三郷
  車站
  timetable 時間表
  18:37
  18:39
  三鄉(埼玉縣)
  三郷(埼玉県)
  車站
  北口
  18:39
  18:49
 2. 2
  18:43 - 18:55 JAPAN RAIL PASS
  12min JPY 140 IC JPY 136 無轉乘
  cancel cancel
  ชินมิซาโต
  18:43
  18:43
  新三鄉
  新三郷
  車站
  timetable 時間表
  18:43
  18:45
  三鄉(埼玉縣)
  三郷(埼玉県)
  車站
  北口
  18:45
  18:55
 3. 3
  18:33 - 18:38
  5min JPY 600
  cancel cancel
  ชินมิซาโต
  18:33
  18:38
zoom bar parts