ทาเกะโอกะ → คาวากุจิร้านฮาร์ดแวร์

出發時間:
07:51 05/17, 2021
cancel
 1. 1
  08:08 - 08:15
  7min JPY 220 無轉乘
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  08:08
  08:11
  竹岡站前
  竹岡駅前
  公車站
  08:11
  08:15
  竹岡郵便局前
  公車站
  08:15
  08:15
 2. 2
  08:07 - 08:15
  8min JPY 220 無轉乘
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  08:07
  08:11
  黃金井戶
  黄金井戸
  公車站
  08:11
  08:15
  竹岡郵便局前
  公車站
  08:15
  08:15
 3. 3
  07:51 - 08:18
  27min
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:51
  08:18
 4. 4
  07:51 - 07:54
  3min JPY 800
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  07:51
  07:54
zoom bar parts