ภูเขาโคยะ → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
12:12 01/22, 2021
cancel
 1. 1
  12:13 - 17:17
  5h 4min JPY 4,580 3 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  12:13
  12:18
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  12:23
  12:59
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  13:30
  14:36
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  15:17
  16:26
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  16:26
  17:17
 2. 2
  13:03 - 17:44
  4h 41min JPY 4,870 4 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  13:03
  13:08
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  13:12
  13:53
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  15:34
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  16:17
  17:26
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  17:26
  17:29
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  17:30
  17:41
  上秋津
  公車站
  17:41
  17:44
 3. 3
  12:13 - 17:44
  5h 31min JPY 4,400 5 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  12:13
  12:18
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  12:23
  12:59
  橋本(和歌山縣)
  橋本(和歌山県)
  車站
  timetable 時間表
  13:30
  14:36
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  14:50
  15:50
  御坊
  車站
  timetable 時間表
  16:24
  17:06
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  17:06
  17:09
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  17:30
  17:41
  上秋津
  公車站
  17:41
  17:44
 4. 4
  12:13 - 17:44
  5h 31min JPY 5,110 5 次轉乘
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  車站
  timetable 時間表
  12:13
  12:18
  極樂橋
  極楽橋
  車站
  timetable 時間表
  12:23
  13:43
  新今宮
  車站
  timetable 時間表
  13:52
  15:07
  和歌山
  車站
  timetable 時間表
  15:22
  16:22
  御坊
  車站
  timetable 時間表
  16:24
  17:06
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  17:06
  17:09
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  17:30
  17:41
  上秋津
  公車站
  17:41
  17:44
 5. 5
  12:12 - 14:14
  2h 2min JPY 31,420
  cancel cancel
  ภูเขาโคยะ
  12:12
  14:14
zoom bar parts