วาคายามะ → AKIZU NO GARTEN

出發時間:
05:05 01/18, 2021
cancel
 1. 1
  06:05 - 08:40
  2h 35min JPY 1,690 無轉乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  06:05
  07:49
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  07:49
  08:40
 2. 2
  06:05 - 09:08
  3h 3min JPY 1,890 1 次轉乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  06:05
  07:49
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  07:49
  07:52
  紀伊田邊站
  紀伊田辺駅
  公車站
  08:20
  08:31
  下萬呂
  下万呂
  公車站
  08:31
  09:08
 3. 3
  06:54 - 09:30
  2h 36min JPY 1,690 無轉乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  06:54
  08:39
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  08:39
  09:30
 4. 4
  08:50 - 10:48
  1h 58min JPY 2,680 無轉乘
  cancel cancel
  วาคายามะ
  車站
  timetable 時間表
  08:50
  09:57
  紀伊田邊
  紀伊田辺
  車站
  09:57
  10:48
 5. 5
  05:05 - 06:14
  1h 9min JPY 27,530
  cancel cancel
  วาคายามะ
  05:05
  06:14
zoom bar parts