อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
17:02 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  18:22 - 23:04
  4h 42min JPY 11,240 5 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  18:22
  18:30
  車站
  timetable 時間表
  18:35
  18:42
  烏丸
  車站
  18:42
  18:47
  四條(京都市營)
  四条(京都市営)
  車站
  timetable 時間表
  18:50
  18:55
  京都
  車站
  timetable 時間表
  19:10
  21:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  21:35
  22:38
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  22:46
  23:01
  直江津
  車站
  南口
  23:01
  23:04
 2. 2
  18:11 - 23:04
  4h 53min JPY 11,020 3 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  18:11
  18:14
  阪急嵐山站前(站前廣場)
  阪急嵐山駅前〔駅前ターミナル〕
  公車站
  18:14
  18:56
  京都站前
  京都駅前
  公車站
  18:56
  19:06
  京都
  車站
  中央口
  timetable 時間表
  19:10
  21:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  21:35
  22:38
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  22:46
  23:01
  直江津
  車站
  南口
  23:01
  23:04
 3. 3
  18:01 - 23:04
  5h 3min JPY 11,390 5 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  18:01
  18:09
  車站
  timetable 時間表
  18:20
  18:33
  大山崎
  車站
  18:33
  18:42
  山崎(京都府)
  山崎(京都府)
  車站
  timetable 時間表
  18:46
  19:02
  京都
  車站
  timetable 時間表
  19:10
  21:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  21:35
  22:38
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  22:46
  23:01
  直江津
  車站
  南口
  23:01
  23:04
 4. 4
  17:19 - 23:37
  6h 18min JPY 10,720 6 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  17:19
  17:27
  車站
  timetable 時間表
  17:30
  17:39
  烏丸
  車站
  17:39
  17:44
  四條(京都市營)
  四条(京都市営)
  車站
  timetable 時間表
  17:45
  17:50
  京都
  車站
  timetable 時間表
  18:09
  直達車
  待在同一台車上
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  20:13
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  20:20
  21:46
  泊(富山縣)
  泊(富山県)
  車站
  timetable 時間表
  21:48
  直達車
  待在同一台車上
  市振
  車站
  22:17
  糸魚川
  車站
  timetable 時間表
  22:52
  23:34
  直江津
  車站
  南口
  23:34
  23:37
 5. 5
  17:02 - 22:34
  5h 32min JPY 154,250
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  17:02
  22:34
zoom bar parts