อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
08:16 04/23, 2021
cancel
 1. 1
  08:27 - 13:24
  4h 57min JPY 11,520 5 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  08:27
  08:35
  車站
  timetable 時間表
  08:42
  08:50
  烏丸
  車站
  08:50
  08:55
  四條(京都市營)
  四条(京都市営)
  車站
  timetable 時間表
  08:58
  09:02
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:09
  直達車
  待在同一台車上
  福井(福井縣)
  福井(福井県)
  車站
  11:14
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  11:57
  12:59
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  13:07
  13:21
  直江津
  車站
  南口
  13:21
  13:24
 2. 2
  09:22 - 14:49
  5h 27min JPY 11,240 5 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  09:22
  09:30
  車站
  timetable 時間表
  09:41
  09:47
  烏丸
  車站
  09:47
  09:52
  四條(京都市營)
  四条(京都市営)
  車站
  timetable 時間表
  09:53
  09:57
  京都
  車站
  timetable 時間表
  10:09
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  12:20
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  12:57
  13:59
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  14:46
  直江津
  車站
  南口
  14:46
  14:49
 3. 3
  08:30 - 15:05
  6h 35min JPY 10,750 4 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  08:30
  08:33
  阪急嵐山站前(站前廣場)
  阪急嵐山駅前〔駅前ターミナル〕
  公車站
  08:33
  09:20
  京都站前
  京都駅前
  公車站
  09:20
  09:29
  京都
  車站
  中央口
  timetable 時間表
  09:48
  直達車
  待在同一台車上
  山科
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  近江鹽津
  近江塩津
  車站
  11:15
  敦賀
  車站
  timetable 時間表
  11:25
  12:48
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  12:57
  13:46
  糸魚川
  車站
  timetable 時間表
  14:19
  15:02
  直江津
  車站
  南口
  15:02
  15:05
 4. 4
  08:49 - 16:34
  7h 45min JPY 9,900 7 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  08:49
  08:57
  車站
  timetable 時間表
  09:07
  09:11
  東向日
  車站
  東口
  09:11
  09:24
  向日町
  車站
  timetable 時間表
  09:25
  09:39
  山科
  車站
  timetable 時間表
  09:54
  直達車
  待在同一台車上
  近江鹽津
  近江塩津
  車站
  11:15
  敦賀
  車站
  timetable 時間表
  11:25
  12:48
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  13:02
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  14:01
  富山
  車站
  timetable 時間表
  14:06
  14:54
  泊(富山縣)
  泊(富山県)
  車站
  timetable 時間表
  14:56
  直達車
  待在同一台車上
  市振
  車站
  16:31
  直江津
  車站
  南口
  16:31
  16:34
 5. 5
  08:16 - 13:49
  5h 33min JPY 154,250
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  08:16
  13:49
zoom bar parts