อาราชิยามะ (สายฮันคิว) → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
14:18 01/23, 2021
cancel
 1. 1
  14:44 - 19:24
  4h 40min JPY 17,000 5 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  14:44
  14:52
  車站
  timetable 時間表
  14:55
  15:01
  烏丸
  車站
  15:01
  15:06
  四條(京都市營)
  四条(京都市営)
  車站
  timetable 時間表
  15:08
  15:12
  京都
  車站
  timetable 時間表
  15:23
  18:06
  博多
  車站
  timetable 時間表
  18:16
  18:19
  中洲川端
  車站
  3號口
  18:19
  18:26
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  18:32
  19:20
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  19:20
  19:24
 2. 2
  14:44 - 19:24
  4h 40min JPY 16,890 5 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  14:44
  14:52
  車站
  timetable 時間表
  14:55
  15:01
  烏丸
  車站
  15:01
  15:06
  四條(京都市營)
  四条(京都市営)
  車站
  timetable 時間表
  15:08
  15:12
  京都
  車站
  timetable 時間表
  15:23
  18:06
  博多
  車站
  博多口
  18:06
  18:14
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  1F3番のりば
  18:21
  18:30
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  18:30
  18:33
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  18:34
  19:20
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  19:20
  19:24
 3. 3
  14:27 - 19:24
  4h 57min JPY 17,000 5 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  14:27
  14:35
  車站
  timetable 時間表
  14:49
  14:59
  烏丸
  車站
  14:59
  15:04
  四條(京都市營)
  四条(京都市営)
  車站
  timetable 時間表
  15:08
  15:12
  京都
  車站
  timetable 時間表
  15:23
  18:06
  博多
  車站
  timetable 時間表
  18:16
  18:19
  中洲川端
  車站
  3號口
  18:19
  18:26
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  18:32
  19:20
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  19:20
  19:24
 4. 4
  14:22 - 19:24
  5h 2min JPY 16,780 4 次轉乘
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  車站
  14:22
  14:25
  阪急嵐山站前(站前廣場)
  阪急嵐山駅前〔駅前ターミナル〕
  公車站
  14:25
  14:31
  角倉町
  公車站
  14:31
  14:43
  嵯峨嵐山(JR)
  嵯峨嵐山〔JR〕
  車站
  南口
  timetable 時間表
  14:47
  15:04
  京都
  車站
  timetable 時間表
  15:23
  18:06
  博多
  車站
  timetable 時間表
  18:16
  18:19
  中洲川端
  車站
  3號口
  18:19
  18:26
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  18:32
  19:20
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  19:20
  19:24
 5. 5
  14:18 - 21:47
  7h 29min JPY 209,310
  cancel cancel
  อาราชิยามะ (สายฮันคิว)
  嵐山〔阪急線〕
  14:18
  21:47
zoom bar parts