นาโกย่า → ทาคาซากิ

出發時間:
02:18 05/15, 2021
cancel
 1. 1
  06:41 - 09:17
  2h 36min JPY 14,390 1 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  06:41
  08:15
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:24
  09:17
 2. 2
  06:41 - 10:15
  3h 34min JPY 11,880 1 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  06:41
  08:15
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:29
  10:15
 3. 3
  06:41 - 10:15
  3h 34min JPY 11,880 1 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  06:41
  08:08
  品川
  車站
  timetable 時間表
  08:19
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  10:15
 4. 4
  06:20 - 10:15
  3h 55min JPY 11,880 1 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  06:20
  08:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:29
  10:15
 5. 5
  02:18 - 06:51
  4h 33min JPY 139,130
  cancel cancel
  นาโกย่า
  02:18
  06:51
zoom bar parts