นาโกย่า → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

出發時間:
07:12 05/29, 2022
cancel
 1. 1
  07:23 - 09:31
  2h 8min JPY 10,830 IC JPY 10,828 2 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  07:23
  08:57
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:07
  09:18
  茗荷谷
  車站
  1號口
  09:18
  09:21
  茗荷谷站(B-guru)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  公車站
  09:24
  09:30
  共同印刷
  公車站
  09:30
  09:31
 2. 2
  07:13 - 09:31
  2h 18min JPY 10,730 IC JPY 10,728 1 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  07:13
  08:51
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:03
  09:14
  茗荷谷
  車站
  1號口
  09:14
  09:31
 3. 3
  07:23 - 09:35
  2h 12min JPY 10,730 IC JPY 10,728 1 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  07:23
  08:57
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:07
  09:18
  茗荷谷
  車站
  1號口
  09:18
  09:35
 4. 4
  07:16 - 09:48
  2h 32min JPY 10,940 IC JPY 10,938 2 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  07:16
  09:09
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:19
  09:28
  後樂園
  後楽園
  車站
  5號口
  09:28
  09:33
  春日站
  春日駅前〔都営バス〕
  公車站
  09:41
  09:46
  白山二丁目
  白山二丁目(東京都)
  公車站
  09:46
  09:48
 5. 5
  07:12 - 11:37
  4h 25min JPY 132,440
  cancel cancel
zoom bar parts