นาโกย่า → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

出發時間:
07:14 05/25, 2022
cancel
 1. 1
  07:23 - 12:09
  4h 46min JPY 13,160 1 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  07:23
  08:57
  東京
  車站
  八重洲中央口
  08:57
  09:12
  東京站八重洲口前
  東京駅八重洲口前
  公車站
  1番のりば
  09:20
  12:03
  犬吠埼
  公車站
  12:03
  12:09
 2. 2
  08:20 - 12:41
  4h 21min JPY 13,920 2 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  08:20
  09:57
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  11:57
  銚子
  車站
  timetable 時間表
  12:20
  12:40
  犬吠
  車站
  12:40
  12:41
 3. 3
  07:48 - 12:41
  4h 53min JPY 12,560 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  07:48
  09:17
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:24
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  10:14
  千葉
  車站
  timetable 時間表
  10:17
  12:17
  銚子
  車站
  timetable 時間表
  12:20
  12:40
  犬吠
  車站
  12:40
  12:41
 4. 4
  07:16 - 12:41
  5h 25min JPY 12,560 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาโกย่า
  車站
  timetable 時間表
  07:16
  09:02
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:08
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  10:17
  佐倉
  車站
  timetable 時間表
  10:40
  12:17
  銚子
  車站
  timetable 時間表
  12:20
  12:40
  犬吠
  車站
  12:40
  12:41
 5. 5
  07:14 - 13:40
  6h 26min JPY 174,310
  cancel cancel
  นาโกย่า
  07:14
  13:40
zoom bar parts