เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出發時間:
05:35 09/28, 2021
cancel
 1. 1
  08:19 - 19:55
  11h 36min JPY 70,120 IC JPY 70,120 6 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  08:19
  09:37
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  09:45
  10:02
  博多
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  10:16
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  10:50
  13:05
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:54
  14:31
  札幌
  車站
  東大街南口
  14:31
  14:37
  札幌站前巴士总站
  札幌駅前バスターミナル
  公車站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  紋別候機樓
  紋別ターミナル
  公車站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  19:42
  19:55
 2. 2
  08:19 - 19:55
  11h 36min JPY 70,670 7 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  08:19
  09:37
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  09:45
  10:02
  博多
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  10:16
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  10:50
  13:05
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:30
  13:33
  南千歲
  南千歳
  車站
  timetable 時間表
  14:06
  14:38
  札幌
  車站
  東大街南口
  14:38
  14:44
  札幌站前巴士总站
  札幌駅前バスターミナル
  公車站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  紋別候機樓
  紋別ターミナル
  公車站
  19:20
  19:28
  紋別高校
  公車站
  19:28
  19:55
 3. 3
  07:55 - 19:55
  12h 0min JPY 69,430 IC JPY 69,430 5 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  07:55
  10:03
  博多
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  10:16
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  10:50
  13:05
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:30
  14:09
  札幌
  車站
  東大街南口
  14:09
  14:15
  札幌站前巴士总站
  札幌駅前バスターミナル
  公車站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  紋別候機樓
  紋別ターミナル
  公車站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  19:42
  19:55
 4. 4
  07:28 - 19:55
  12h 27min JPY 75,010 IC JPY 75,010 6 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  07:28
  07:55
  杵築
  車站
  07:55
  07:58
  杵築站前
  杵築駅前
  公車站
  08:05
  08:47
  大分空港(バス)
  公車站
  08:47
  08:48
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  09:20
  10:15
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  11:10
  12:55
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:18
  13:56
  札幌
  車站
  東大街南口
  13:56
  14:02
  札幌站前巴士总站
  札幌駅前バスターミナル
  公車站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  紋別候機樓
  紋別ターミナル
  公車站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  19:42
  19:55
 5. 5
  05:35 - 14:41
  33h 6min JPY 692,510
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  05:35
  14:41
zoom bar parts