เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出發時間:
03:38 10/21, 2021
cancel
 1. 1
  05:27 - 18:40
  13h 13min JPY 95,840 IC JPY 95,840 7 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  05:27
  06:46
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:57
  07:14
  博多
  車站
  timetable 時間表
  07:27
  07:32
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  08:25
  10:00
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:40
  12:15
  旭川機場
  旭川空港
  機場
  12:20
  12:23
  旭川空港(バス)
  公車站
  12:45
  13:20
  旭川站
  旭川駅
  公車站
  9番のりば
  13:20
  13:23
  旭川站前
  旭川駅前
  公車站
  15:05
  18:05
  紋別候機樓
  紋別ターミナル
  公車站
  18:20
  18:27
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  18:27
  18:40
 2. 2
  08:19 - 19:55
  11h 36min JPY 70,670 7 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  08:19
  09:37
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  09:45
  10:02
  博多
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  10:16
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  10:50
  13:05
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:30
  13:33
  南千歲
  南千歳
  車站
  timetable 時間表
  14:06
  14:38
  札幌
  車站
  東大街南口
  14:38
  14:44
  札幌站前巴士总站
  札幌駅前バスターミナル
  公車站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  紋別候機樓
  紋別ターミナル
  公車站
  19:20
  19:28
  紋別高校
  公車站
  19:28
  19:55
 3. 3
  07:55 - 19:55
  12h 0min JPY 69,430 IC JPY 69,430 5 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  07:55
  10:03
  博多
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  10:16
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  10:50
  13:05
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:30
  14:09
  札幌
  車站
  東大街南口
  14:09
  14:15
  札幌站前巴士总站
  札幌駅前バスターミナル
  公車站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  紋別候機樓
  紋別ターミナル
  公車站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  19:42
  19:55
 4. 4
  07:28 - 19:55
  12h 27min JPY 76,010 IC JPY 76,010 6 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  07:28
  07:55
  杵築
  車站
  07:55
  07:58
  杵築站前
  杵築駅前
  公車站
  08:05
  08:47
  大分空港(バス)
  公車站
  08:47
  08:48
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  10:00
  10:55
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  11:20
  13:00
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:18
  13:56
  札幌
  車站
  東大街南口
  13:56
  14:02
  札幌站前巴士总站
  札幌駅前バスターミナル
  公車站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  紋別候機樓
  紋別ターミナル
  公車站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  19:42
  19:55
 5. 5
  03:38 - 12:44
  33h 6min JPY 826,860
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  03:38
  12:44
zoom bar parts