เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出發時間:
16:38 12/06, 2021
cancel
 1. 1
  23:05 - 12:57
  13h 52min JPY 100,130 6 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  23:05
  23:53
  中津(大分縣)
  中津(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  05:34
  06:10
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:36
  06:53
  博多
  車站
  timetable 時間表
  07:07
  07:12
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  08:00
  09:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:35
  12:20
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:25
  12:28
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  海洋交流館
  公車站
  12:53
  12:57
 2. 2
  23:05 - 12:57
  13h 52min JPY 99,290 6 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  23:05
  23:41
  柳浦
  柳ヶ浦
  車站
  timetable 時間表
  04:49
  06:17
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:36
  06:53
  博多
  車站
  timetable 時間表
  07:07
  07:12
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  08:00
  09:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:35
  12:20
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:25
  12:28
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  海洋交流館
  公車站
  12:53
  12:57
 3. 3
  20:33 - 12:57
  16h 24min JPY 97,600 5 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  20:33
  22:56
  西小倉
  車站
  timetable 時間表
  04:53
  06:14
  博多
  車站
  timetable 時間表
  06:20
  06:26
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  07:00
  08:30
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:35
  12:20
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:25
  12:28
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  海洋交流館
  公車站
  12:53
  12:57
 4. 4
  18:34 - 12:57
  18h 23min JPY 93,770 4 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  18:34
  18:55
  大神
  車站
  18:55
  19:00
  大神站前
  大神駅前
  公車站
  19:08
  19:56
  大分空港(バス)
  公車站
  19:56
  19:57
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  07:40
  09:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:35
  12:20
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:25
  12:28
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  海洋交流館
  公車站
  12:53
  12:57
 5. 5
  16:38 - 01:48
  33h 10min JPY 687,080
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  16:38
  01:48
zoom bar parts