เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
03:50 01/18, 2021
cancel
 1. 1
  05:27 - 13:16
  7h 49min JPY 22,590 IC JPY 22,560 4 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  05:27
  06:46
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  09:22
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:42
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  11:58
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  12:31
  12:54
  富山
  車站
  正面口
  12:54
  13:04
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  13:04
  13:09
  丸之內(富山縣)
  丸の内(富山県)
  車站
  13:09
  13:16
 2. 2
  05:27 - 13:24
  7h 57min JPY 21,330 4 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  05:27
  06:46
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  09:22
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:42
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  11:58
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  12:06
  直達車
  待在同一台車上
  俱利伽羅
  倶利伽羅
  車站
  13:06
  富山
  車站
  正面口
  13:06
  13:14
  富山站
  富山駅前
  公車站
  6のりば
  13:15
  13:21
  旅籠町(富山縣)
  旅篭町(富山県)
  公車站
  13:21
  13:24
 3. 3
  05:27 - 13:25
  7h 58min JPY 20,830 3 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  05:27
  06:46
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  09:22
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:42
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  11:58
  金澤
  金沢
  車站
  東口
  11:58
  12:04
  金澤站
  金沢駅前〔東口〕
  公車站
  2番のりば
  12:20
  13:17
  總曲輪
  総曲輪
  公車站
  13:17
  13:25
 4. 4
  05:27 - 13:25
  7h 58min JPY 20,830 3 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  05:27
  06:46
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  06:55
  09:07
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  09:17
  11:58
  金澤
  金沢
  車站
  東口
  11:58
  12:04
  金澤站
  金沢駅前〔東口〕
  公車站
  2番のりば
  12:20
  13:17
  總曲輪
  総曲輪
  公車站
  13:17
  13:25
 5. 5
  03:50 - 15:14
  11h 24min JPY 343,600
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  03:50
  15:14
zoom bar parts