เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → โทโยโกะ อินน์ นิชิ-ฟุนาบาชิ บะระคิ อินเตอร์

出發時間:
13:04 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  13:20 - 19:18
  5h 58min JPY 32,340 IC JPY 32,338 4 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  13:20
  15:28
  博多
  車站
  timetable 時間表
  15:34
  15:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  16:20
  17:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  18:00
  18:10
  羽田機場第1候機樓(機場巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公車站
  5番のりば
  18:15
  18:48
  行德站
  行徳駅
  公車站
  18:48
  18:55
  行德
  行徳
  車站
  timetable 時間表
  18:58
  19:03
  原木中山
  車站
  西口
  19:03
  19:18
 2. 2
  13:20 - 19:18
  5h 58min JPY 32,270 IC JPY 32,269 4 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  13:20
  15:28
  博多
  車站
  timetable 時間表
  15:34
  15:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  16:20
  17:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  18:00
  18:10
  羽田機場第1候機樓(機場巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公車站
  5番のりば
  18:10
  18:40
  葛西站
  葛西駅前
  公車站
  18:40
  18:48
  葛西
  車站
  環七大街東側口
  timetable 時間表
  18:52
  19:03
  原木中山
  車站
  西口
  19:03
  19:18
 3. 3
  13:33 - 20:07
  6h 34min JPY 35,670 IC JPY 35,655 4 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  13:33
  13:43
  豐後豐岡
  豊後豊岡
  車站
  13:43
  13:50
  豐岡站口
  豊岡駅口
  公車站
  14:05
  15:06
  大分空港(バス)
  公車站
  15:06
  15:07
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  16:50
  18:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  18:40
  18:50
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  18:51
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  19:21
  日本橋(東京都)
  日本橋(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  19:26
  19:52
  原木中山
  車站
  西口
  19:52
  20:07
 4. 4
  13:20 - 20:35
  7h 15min JPY 24,270 IC JPY 24,262 2 次轉乘
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  13:20
  14:37
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  14:55
  19:36
  東京
  車站
  19:36
  19:49
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  19:51
  20:20
  原木中山
  車站
  西口
  20:20
  20:35
 5. 5
  13:04 - 02:25
  13h 21min JPY 393,930
  cancel cancel
zoom bar parts