ไมบาระ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

出發時間:
16:21 10/27, 2021
cancel
 1. 1
  16:57 - 22:20
  5h 23min JPY 47,590 4 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  16:57
  17:25
  名古屋
  車站
  廣小路口
  17:25
  17:40
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  timetable 時間表
  17:49
  18:18
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  18:50
  20:30
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  20:46
  21:19
  札幌
  車站
  timetable 時間表
  21:30
  22:12
  南小樽
  車站
  22:12
  22:20
 2. 2
  16:33 - 22:20
  5h 47min JPY 47,590 4 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  16:33
  17:02
  名古屋
  車站
  廣小路口
  17:02
  17:16
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  timetable 時間表
  17:31
  18:08
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  18:50
  20:30
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  20:46
  21:19
  札幌
  車站
  timetable 時間表
  21:30
  22:12
  南小樽
  車站
  22:12
  22:20
 3. 3
  16:33 - 22:20
  5h 47min JPY 47,710 5 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  16:33
  17:02
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  17:18
  17:23
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  17:35
  18:08
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  18:50
  20:30
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  20:46
  21:19
  札幌
  車站
  timetable 時間表
  21:30
  22:12
  南小樽
  車站
  22:12
  22:20
 4. 4
  16:33 - 22:28
  5h 55min JPY 47,590 4 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  16:33
  17:02
  名古屋
  車站
  廣小路口
  17:02
  17:16
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  timetable 時間表
  17:31
  18:08
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  18:50
  20:30
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  20:52
  21:32
  札幌
  車站
  timetable 時間表
  21:38
  22:20
  南小樽
  車站
  22:20
  22:28
 5. 5
  16:21 - 13:20
  20h 59min JPY 496,980
  cancel cancel
zoom bar parts