ไมบาระ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

出發時間:
02:30 12/04, 2021
cancel
 1. 1
  04:58 - 11:26
  6h 28min JPY 52,630 3 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:58
  06:30
  茨木(JR)
  茨木〔JR〕
  車站
  西口
  06:30
  06:53
  宇野邊
  宇野辺
  車站
  timetable 時間表
  06:54
  07:16
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  08:00
  09:50
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  10:06
  11:18
  南小樽
  車站
  11:18
  11:26
 2. 2
  06:07 - 11:51
  5h 44min JPY 48,350 3 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  06:07
  07:17
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  07:24
  07:48
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  08:30
  10:10
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  10:30
  11:43
  南小樽
  車站
  11:43
  11:51
 3. 3
  04:58 - 11:51
  6h 53min JPY 38,680 3 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:58
  07:13
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  07:13
  07:18
  三宮(神戶新交通線)
  三宮(ポートライナー)
  車站
  timetable 時間表
  07:20
  07:38
  神戶機場
  神戸空港
  機場
  timetable 時間表
  08:10
  09:55
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  10:30
  11:43
  南小樽
  車站
  11:43
  11:51
 4. 4
  07:17 - 12:51
  5h 34min JPY 49,990 3 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  07:17
  07:42
  名古屋
  車站
  廣小路口
  07:42
  07:57
  名鐵名古屋
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  timetable 時間表
  08:20
  08:48
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  09:30
  11:15
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  11:30
  12:43
  南小樽
  車站
  12:43
  12:51
 5. 5
  02:30 - 23:26
  20h 56min JPY 602,950
  cancel cancel
zoom bar parts