ไมบาระ → ร้านโซบะฮะยะเตะฮาจิโนะเฮะ

出發時間:
04:57 05/13, 2021
cancel
 1. 1
  04:58 - 11:30
  6h 32min JPY 19,880 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:58
  06:06
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:17
  08:27
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:40
  11:26
  八戶
  八戸
  車站
  西口
  11:26
  11:30
 2. 2
  06:07 - 12:05
  5h 58min JPY 17,380 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  06:07
  07:14
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  07:23
  09:00
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:08
  12:01
  八戶
  八戸
  車站
  西口
  12:01
  12:05
 3. 3
  04:58 - 12:23
  7h 25min JPY 46,640 4 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:58
  06:06
  京都
  車站
  八條西口
  06:06
  06:14
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  G3のりば
  06:20
  07:10
  大阪國際機場(南候機樓)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公車站
  07:10
  07:16
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  07:55
  09:25
  青森機場
  青森空港
  機場
  09:30
  09:35
  青森空港(バス)
  公車站
  4番のりば
  09:45
  10:20
  青森站前
  青森駅前
  公車站
  10:20
  10:28
  青森
  車站
  東口
  timetable 時間表
  10:46
  12:19
  八戶
  八戸
  車站
  西口
  12:19
  12:23
 4. 4
  07:57 - 13:08
  5h 11min JPY 17,820 1 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  07:57
  10:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:20
  13:04
  八戶
  八戸
  車站
  西口
  13:04
  13:08
 5. 5
  04:57 - 16:44
  11h 47min JPY 484,860
  cancel cancel
zoom bar parts