ไมบาระ → นิชิมัตสึยะโมริโอกะคุริยะกาวะ

出發時間:
08:37 10/28, 2020
cancel
 1. 1
  08:57 - 13:55
  4h 58min JPY 17,490 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  08:57
  11:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  11:20
  13:33
  盛岡
  車站
  東口
  13:33
  13:39
  盛岡站前﹝東口﹞
  盛岡駅前〔東口〕
  公車站
  2番のりば
  13:39
  13:53
  農業研究中心(盛岡市)
  農業研究センター(盛岡市)
  公車站
  13:53
  13:55
 2. 2
  08:57 - 13:59
  5h 2min JPY 17,490 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  08:57
  11:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  11:20
  13:33
  盛岡
  車站
  東口
  13:33
  13:39
  盛岡站前﹝東口﹞
  盛岡駅前〔東口〕
  公車站
  3番のりば
  13:42
  13:57
  農業研究中心(盛岡市)
  農業研究センター(盛岡市)
  公車站
  13:57
  13:59
 3. 3
  10:50 - 16:55
  6h 5min JPY 43,630 5 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  10:50
  12:08
  新大阪
  車站
  中央口
  12:08
  12:16
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公車站
  1番のりば
  12:20
  12:45
  大阪國際機場(南候機樓)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公車站
  12:45
  12:51
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  13:35
  14:45
  仙台機場
  仙台空港
  機場
  timetable 時間表
  15:12
  直達車
  待在同一台車上
  名取
  車站
  15:29
  仙台
  車站
  timetable 時間表
  15:54
  16:33
  盛岡
  車站
  東口
  16:33
  16:39
  盛岡站前﹝東口﹞
  盛岡駅前〔東口〕
  公車站
  2番のりば
  16:39
  16:53
  農業研究中心(盛岡市)
  農業研究センター(盛岡市)
  公車站
  16:53
  16:55
 4. 4
  08:37 - 19:19
  10h 42min JPY 304,930
  cancel cancel
zoom bar parts