ไมบาระ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

出發時間:
01:55 01/28, 2021
cancel
 1. 1
  04:58 - 11:06
  6h 8min JPY 19,620 IC JPY 19,619 3 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:58
  06:06
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:17
  08:27
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:52
  10:05
  上毛高原
  車站
  東口
  10:05
  10:07
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公車站
  1番のりば
  10:20
  10:36
  蘆間(群馬縣)
  芦間(群馬県)
  公車站
  10:36
  11:06
 2. 2
  07:17 - 12:18
  5h 1min JPY 17,560 IC JPY 17,559 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  07:17
  09:42
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:16
  11:22
  上毛高原
  車站
  東口
  11:22
  11:24
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公車站
  1番のりば
  11:32
  11:48
  蘆間(群馬縣)
  芦間(群馬県)
  公車站
  11:48
  12:18
 3. 3
  06:46 - 12:18
  5h 32min JPY 17,120 IC JPY 17,119 3 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  06:46
  08:04
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  08:14
  09:54
  東京
  車站
  timetable 時間表
  10:16
  11:22
  上毛高原
  車站
  東口
  11:22
  11:24
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公車站
  1番のりば
  11:32
  11:48
  蘆間(群馬縣)
  芦間(群馬県)
  公車站
  11:48
  12:18
 4. 4
  08:57 - 13:41
  4h 44min JPY 17,560 IC JPY 17,559 2 次轉乘
  cancel cancel
  ไมบาระ
  車站
  timetable 時間表
  08:57
  11:12
  東京
  車站
  timetable 時間表
  11:40
  12:46
  上毛高原
  車站
  東口
  12:46
  12:48
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公車站
  1番のりば
  12:55
  13:11
  蘆間(群馬縣)
  芦間(群馬県)
  公車站
  13:11
  13:41
 5. 5
  01:55 - 07:29
  5h 34min JPY 207,820
  cancel cancel
zoom bar parts