ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ) → โคมาจิโนะยะคาตะ

出發時間:
10:57 05/23, 2022
cancel
 1. 1
  11:52 - 15:59
  4h 7min JPY 9,750 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  11:52
  13:18
  上野
  車站
  timetable 時間表
  13:30
  14:11
  土浦
  車站
  西口
  14:11
  14:14
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  14:40
  15:07
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  15:07
  15:59
 2. 2
  11:15 - 15:59
  4h 44min JPY 6,220 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  12:42
  上野
  車站
  timetable 時間表
  13:12
  14:22
  土浦
  車站
  西口
  14:22
  14:25
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  14:40
  15:07
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  15:07
  15:59
 3. 3
  11:15 - 15:59
  4h 44min JPY 6,220 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  12:23
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  12:33
  12:59
  上野
  車站
  timetable 時間表
  13:12
  14:22
  土浦
  車站
  西口
  14:22
  14:25
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  14:40
  15:07
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  15:07
  15:59
 4. 4
  11:52 - 16:14
  4h 22min JPY 9,750 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  車站
  timetable 時間表
  11:52
  13:18
  上野
  車站
  timetable 時間表
  13:32
  14:45
  土浦
  車站
  西口
  14:45
  14:48
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  15:00
  15:22
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  15:22
  16:14
 5. 5
  10:57 - 13:54
  2h 57min JPY 104,020
  cancel cancel
  ฟุกุชิมะ (จังหวัดฟุกุชิมะ)
  福島(福島県)
  10:57
  13:54
zoom bar parts