โทยามะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出發時間:
03:10 01/18, 2021
cancel
 1. 1
  03:10 - 03:34
  24min
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  正面口
  03:10
  03:34
 2. 2
  05:30 - 05:50
  20min JPY 210 IC JPY 180 無轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  正面口
  05:30
  05:35
  富山站
  富山駅
  車站
  timetable 時間表
  05:38
  05:44
  諏訪川原
  車站
  05:44
  05:50
 3. 3
  03:10 - 03:15
  5min JPY 920
  cancel cancel
  โทยามะ
  03:10
  03:15
zoom bar parts