โทยามะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
12:22 01/20, 2021
cancel
 1. 1
  13:19 - 20:31
  7h 12min JPY 10,750 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  13:19
  14:22
  長野
  車站
  timetable 時間表
  15:00
  15:52
  松本
  車站
  timetable 時間表
  15:55
  直達車
  待在同一台車上
  鹽尻
  塩尻
  車站
  17:07
  小淵澤
  小淵沢
  車站
  timetable 時間表
  17:24
  17:57
  龍王
  竜王
  車站
  南口
  17:57
  18:00
  龍王站(甲斐市)
  竜王駅(甲斐市)
  公車站
  18:15
  19:04
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  19:04
  20:31
 2. 2
  13:19 - 20:31
  7h 12min JPY 10,550 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  13:19
  14:22
  長野
  車站
  timetable 時間表
  15:00
  15:52
  松本
  車站
  timetable 時間表
  15:55
  直達車
  待在同一台車上
  鹽尻
  塩尻
  車站
  17:07
  小淵澤
  小淵沢
  車站
  timetable 時間表
  17:24
  18:03
  甲府
  車站
  南口
  18:03
  18:08
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  18:35
  19:04
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  19:04
  20:31
 3. 3
  13:19 - 20:31
  7h 12min JPY 10,020 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  13:19
  14:22
  長野
  車站
  timetable 時間表
  15:06
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  16:25
  松本
  車站
  timetable 時間表
  16:30
  17:35
  甲府
  車站
  北口
  17:35
  17:38
  甲府站北口
  甲府駅北口
  公車站
  1番のりば
  17:52
  17:55
  朝日5丁目(山梨縣)
  朝日五丁目(山梨県)
  公車站
  17:55
  17:58
  朝日5丁目(山梨縣)
  朝日五丁目(山梨県)
  公車站
  18:40
  19:04
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  19:04
  20:31
 4. 4
  13:19 - 21:34
  8h 15min JPY 9,950 2 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  13:19
  14:22
  長野
  車站
  timetable 時間表
  16:06
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  鹽尻
  塩尻
  車站
  19:16
  甲府
  車站
  南口
  19:16
  19:21
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  19:40
  20:07
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  20:07
  21:34
 5. 5
  12:22 - 16:40
  4h 18min JPY 94,630
  cancel cancel
zoom bar parts