โทยามะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
04:50 03/05, 2021
cancel
 1. 1
  06:37 - 12:21
  5h 44min JPY 9,950 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  06:37
  07:40
  長野
  車站
  timetable 時間表
  07:48
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  09:04
  松本
  車站
  timetable 時間表
  09:10
  10:19
  甲府
  車站
  南口
  10:19
  10:24
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  10:25
  10:54
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  10:54
  12:21
 2. 2
  06:19 - 12:21
  6h 2min JPY 12,060 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  06:19
  07:05
  長野
  車站
  timetable 時間表
  07:48
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  09:04
  松本
  車站
  timetable 時間表
  09:10
  10:19
  甲府
  車站
  南口
  10:19
  10:24
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  10:25
  10:54
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  10:54
  12:21
 3. 3
  05:15 - 12:21
  7h 6min JPY 9,660 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  05:15
  06:02
  泊(富山縣)
  泊(富山県)
  車站
  timetable 時間表
  06:23
  直達車
  待在同一台車上
  市振
  車站
  06:52
  糸魚川
  車站
  timetable 時間表
  07:04
  07:40
  長野
  車站
  timetable 時間表
  07:48
  直達車
  待在同一台車上
  篠之井
  篠ノ井
  車站
  09:04
  松本
  車站
  timetable 時間表
  09:10
  10:19
  甲府
  車站
  南口
  10:19
  10:24
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  10:25
  10:54
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  10:54
  12:21
 4. 4
  06:19 - 12:56
  6h 37min JPY 6,920 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทยามะ
  車站
  timetable 時間表
  06:19
  07:05
  長野
  車站
  timetable 時間表
  07:45
  08:46
  鹽尻
  塩尻
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  10:41
  甲府
  車站
  南口
  10:41
  10:46
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  11:00
  11:29
  昇仙峽口
  昇仙峡口
  公車站
  11:29
  12:56
 5. 5
  04:50 - 09:01
  4h 11min JPY 113,330
  cancel cancel
zoom bar parts