ฮามะมัตสึ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

出發時間:
04:19 12/08, 2021
cancel
 1. 1
  08:17 - 12:11
  3h 54min JPY 10,330 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  車站
  timetable 時間表
  08:17
  09:35
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:45
  11:05
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  12:07
  山方宿
  車站
  12:07
  12:11
 2. 2
  07:30 - 12:11
  4h 41min JPY 10,330 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  車站
  timetable 時間表
  07:30
  09:21
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:53
  11:05
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  12:07
  山方宿
  車站
  12:07
  12:11
 3. 3
  06:54 - 12:11
  5h 17min JPY 10,330 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  車站
  timetable 時間表
  06:54
  08:05
  品川
  車站
  timetable 時間表
  08:21
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  08:38
  上野
  車站
  timetable 時間表
  08:45
  10:57
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  12:07
  山方宿
  車站
  12:07
  12:11
 4. 4
  06:54 - 12:11
  5h 17min JPY 10,330 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮามะมัตสึ
  浜松
  車站
  timetable 時間表
  06:54
  08:05
  品川
  車站
  timetable 時間表
  08:14
  08:40
  日暮里
  車站
  timetable 時間表
  08:48
  10:57
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  12:07
  山方宿
  車站
  12:07
  12:11
 5. 5
  04:19 - 09:34
  5h 15min JPY 147,220
  cancel cancel
zoom bar parts