ชินากาว่า → โกกุรากุ กะหรื่

出發時間:
16:23 10/24, 2021
cancel
 1. 1
  16:26 - 17:18
  52min JPY 930 IC JPY 926 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  16:26
  16:53
  戶塚
  戸塚
  車站
  timetable 時間表
  16:54
  17:08
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  17:12
  17:14
  由比濱
  由比ヶ浜
  車站
  17:14
  17:18
 2. 2
  16:26 - 17:20
  54min JPY 730 IC JPY 726 1 次轉乘
  The first train leaving the station or you can sit down cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  16:26
  16:53
  戶塚
  戸塚
  車站
  timetable 時間表
  16:54
  17:08
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  西口
  17:08
  17:20
 3. 3
  16:26 - 17:20
  54min JPY 910 IC JPY 904 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  16:26
  16:53
  戶塚
  戸塚
  車站
  timetable 時間表
  16:54
  17:08
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  東口
  17:08
  17:12
  鐮倉站東口
  鎌倉駅東口
  公車站
  1番のりば
  17:15
  17:19
  笹目(神奈川県)
  公車站
  17:19
  17:20
 4. 4
  16:28 - 17:25
  57min JPY 840 IC JPY 827 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  16:28
  16:45
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  16:49
  直達車
  待在同一台車上
  戶塚
  戸塚
  車站
  17:15
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  東口
  17:15
  17:19
  鐮倉站
  鎌倉駅
  公車站
  6番のりば
  17:20
  17:24
  笹目(神奈川県)
  公車站
  17:24
  17:25
 5. 5
  16:23 - 17:37
  1h 14min JPY 20,740
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  16:23
  17:37
zoom bar parts