ชินากาว่า → กระเช้าลอยฟ้ารกโก-อาริมะ

出發時間:
05:39 10/17, 2021
cancel
 1. 1
  05:51 - 09:46
  3h 55min JPY 27,070 IC JPY 27,062 6 次轉乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  05:51
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  06:07
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  06:07
  06:09
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  06:40
  07:50
  神戶機場
  神戸空港
  機場
  timetable 時間表
  08:00
  08:18
  三宮(神戶新交通線)
  三宮(ポートライナー)
  車站
  08:18
  08:23
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  timetable 時間表
  08:28
  08:32
  六甲道
  車站
  北出口
  08:32
  08:35
  JR六甲道
  JR六甲道
  公車站
  08:38
  08:57
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公車站
  08:57
  09:02
  六甲纜車下
  六甲ケーブル下
  車站
  timetable 時間表
  09:20
  09:30
  六甲山上
  車站
  09:30
  09:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  09:35
  09:46
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  09:46
  09:46
 2. 2
  05:51 - 09:46
  3h 55min JPY 27,100 IC JPY 27,092 6 次轉乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  05:51
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  06:07
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  06:07
  06:09
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  06:40
  07:50
  神戶機場
  神戸空港
  機場
  timetable 時間表
  08:00
  08:18
  三宮(神戶新交通線)
  三宮(ポートライナー)
  車站
  08:18
  08:25
  神戶三宮(阪急電車)
  神戸三宮〔阪急線〕
  車站
  timetable 時間表
  08:32
  08:39
  六甲
  車站
  出口3
  08:39
  08:44
  阪急六甲
  公車站
  08:50
  09:04
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公車站
  09:04
  09:09
  六甲纜車下
  六甲ケーブル下
  車站
  timetable 時間表
  09:20
  09:30
  六甲山上
  車站
  09:30
  09:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  09:35
  09:46
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  09:46
  09:46
 3. 3
  06:07 - 10:06
  3h 59min JPY 15,670 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  06:07
  08:36
  新神戶
  新神戸
  車站
  08:36
  08:41
  布引
  公車站
  08:43
  09:05
  阪急六甲
  公車站
  09:05
  09:09
  阪急六甲
  公車站
  09:15
  09:45
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公車站
  09:55
  10:06
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  10:06
  10:06
 4. 4
  06:07 - 10:06
  3h 59min JPY 15,600 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  車站
  timetable 時間表
  06:07
  08:36
  新神戶
  新神戸
  車站
  08:36
  08:41
  布引
  公車站
  08:43
  09:05
  阪急六甲
  公車站
  09:05
  09:09
  阪急六甲
  公車站
  09:15
  09:37
  記念碑台
  公車站
  09:37
  09:40
  記念碑台
  公車站
  09:58
  10:06
  六甲有馬纜車山頂站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公車站
  10:06
  10:06
 5. 5
  05:39 - 12:05
  6h 26min JPY 189,780
  cancel cancel
  ชินากาว่า
  05:39
  12:05
zoom bar parts