ฮิเมจิ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

出發時間:
04:34 12/08, 2021
cancel
 1. 1
  05:45 - 11:26
  5h 41min JPY 52,450 4 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  車站
  timetable 時間表
  05:45
  06:48
  大阪
  車站
  06:48
  06:58
  大阪梅田(阪急線)
  大阪梅田(阪急線)
  車站
  timetable 時間表
  07:02
  07:16
  螢池
  蛍池
  車站
  timetable 時間表
  07:23
  07:26
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  08:00
  09:50
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  10:06
  11:18
  南小樽
  車站
  11:18
  11:26
 2. 2
  05:34 - 11:26
  5h 52min JPY 52,700 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  車站
  姫路城口(北口)
  05:34
  05:40
  姬路站
  姫路駅〔北口〕
  公車站
  11番のりば
  05:40
  07:08
  大阪國際機場(北候機樓)
  大阪国際空港〔北ターミナル〕
  公車站
  07:08
  07:13
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  08:00
  09:50
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  10:06
  11:18
  南小樽
  車站
  11:18
  11:26
 3. 3
  05:34 - 11:26
  5h 52min JPY 52,700 2 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  車站
  姫路城口(北口)
  05:34
  05:40
  姬路站
  姫路駅〔北口〕
  公車站
  11番のりば
  05:40
  07:03
  大阪國際機場(南候機樓)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公車站
  07:03
  07:09
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  08:00
  09:50
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  10:06
  11:18
  南小樽
  車站
  11:18
  11:26
 4. 4
  06:38 - 11:51
  5h 13min JPY 54,290 3 次轉乘
  cancel cancel
  ฮิเมจิ
  姫路
  車站
  timetable 時間表
  06:38
  07:07
  新大阪
  車站
  中央口
  07:07
  07:17
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公車站
  1番のりば
  07:20
  07:45
  大阪國際機場(南候機樓)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公車站
  07:45
  07:51
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  08:30
  10:15
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  10:30
  11:43
  南小樽
  車站
  11:43
  11:51
 5. 5
  04:34 - 03:37
  23h 3min JPY 610,890
  cancel cancel
zoom bar parts