นิกโก → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出發時間:
04:29 10/03, 2022
cancel
 1. 1
  05:07 - 11:46
  6h 39min JPY 17,300 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิกโก
  車站
  timetable 時間表
  05:07
  05:47
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  06:27
  07:20
  東京
  車站
  timetable 時間表
  07:33
  09:47
  米原
  車站
  timetable 時間表
  10:05
  10:28
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  10:28
  10:30
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  10:45
  11:00
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  11:00
  11:46
 2. 2
  04:47 - 12:56
  8h 9min JPY 14,750 IC JPY 14,745 5 次轉乘
  cancel cancel
  นิกโก
  車站
  04:47
  04:55
  東武日光
  車站
  timetable 時間表
  04:58
  06:28
  栗橋
  車站
  timetable 時間表
  06:35
  07:41
  東京
  車站
  timetable 時間表
  07:51
  09:31
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  09:48
  10:48
  米原
  車站
  timetable 時間表
  11:01
  11:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  11:25
  11:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  11:45
  12:04
  Woody Pal
  ウッディパル
  公車站
  12:04
  12:56
 3. 3
  05:07 - 14:03
  8h 56min JPY 15,270 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิกโก
  車站
  timetable 時間表
  05:07
  05:47
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  06:14
  08:17
  東京
  車站
  timetable 時間表
  08:33
  10:47
  米原
  車站
  西口
  10:47
  10:53
  米原站西口
  米原駅西口
  公車站
  11:02
  11:57
  木之本巴士總站
  木之本バスターミナル
  公車站
  13:02
  13:17
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  13:17
  14:03
 4. 4
  09:39 - 15:32
  5h 53min JPY 17,300 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิกโก
  車站
  timetable 時間表
  09:39
  10:22
  宇都宮
  車站
  timetable 時間表
  10:35
  11:24
  東京
  車站
  timetable 時間表
  11:33
  13:47
  米原
  車站
  timetable 時間表
  14:01
  14:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  14:25
  14:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  14:31
  14:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  14:46
  15:32
 5. 5
  04:29 - 11:06
  6h 37min JPY 217,800
  cancel cancel
zoom bar parts