นาระ → ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)

出發時間:
04:26 01/24, 2021
cancel
 1. 1
  04:50 - 08:35
  3h 45min JPY 8,280 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:50
  05:36
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  05:42
  06:03
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:25
  07:14
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:22
  07:55
  宇多津
  車站
  timetable 時間表
  08:04
  08:35
 2. 2
  04:50 - 08:50
  4h 0min JPY 8,240 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:50
  05:39
  新今宮
  車站
  timetable 時間表
  05:40
  05:57
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:23
  06:27
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:50
  07:40
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:55
  08:50
 3. 3
  04:48 - 08:50
  4h 2min JPY 8,460 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:48
  05:46
  京都
  車站
  timetable 時間表
  05:51
  06:33
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:50
  07:40
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:55
  08:50
 4. 4
  04:48 - 08:50
  4h 2min JPY 8,460 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  04:48
  05:46
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:07
  06:40
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:50
  07:40
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:55
  08:50
 5. 5
  04:26 - 07:37
  3h 11min JPY 100,610
  cancel cancel
  นาระ
  04:26
  07:37
zoom bar parts