นาระ → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
10:30 01/18, 2021
cancel
 1. 1
  10:53 - 16:23
  5h 30min JPY 11,340 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  10:53
  11:42
  京都
  車站
  timetable 時間表
  12:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  14:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  14:46
  15:49
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  16:02
  16:20
  直江津
  車站
  南口
  16:20
  16:23
 2. 2
  10:40 - 16:23
  5h 43min JPY 11,340 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  10:40
  11:54
  京都
  車站
  timetable 時間表
  12:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  14:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  14:46
  15:49
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  16:02
  16:20
  直江津
  車站
  南口
  16:20
  16:23
 3. 3
  10:40 - 16:34
  5h 54min JPY 11,350 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  10:40
  11:54
  京都
  車站
  timetable 時間表
  12:10
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  14:23
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  14:46
  15:35
  糸魚川
  車站
  timetable 時間表
  15:48
  16:31
  直江津
  車站
  南口
  16:31
  16:34
 4. 4
  14:27 - 19:39
  5h 12min JPY 11,430 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  東口
  14:27
  14:43
  近鐵奈良
  近鉄奈良
  車站
  7號口
  timetable 時間表
  14:46
  14:51
  大和西大寺
  車站
  timetable 時間表
  14:55
  15:26
  京都
  車站
  timetable 時間表
  15:40
  直達車
  待在同一台車上
  敦賀
  車站
  17:55
  金澤
  金沢
  車站
  timetable 時間表
  18:09
  19:12
  上越妙高
  車站
  timetable 時間表
  19:20
  19:36
  直江津
  車站
  南口
  19:36
  19:39
 5. 5
  10:30 - 16:08
  5h 38min JPY 172,930
  cancel cancel
  นาระ
  10:30
  16:08
zoom bar parts