นาระ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
16:55 07/07, 2022
cancel
 1. 1
  16:55 - 20:29
  3h 34min JPY 11,320 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  16:55
  17:31
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  17:35
  17:50
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:02
  19:23
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  19:40
  20:15
  寺家
  車站
  20:15
  20:29
 2. 2
  16:55 - 20:35
  3h 40min JPY 11,380 4 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  16:55
  17:31
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  17:35
  17:50
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:06
  19:31
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  19:40
  20:11
  八本松
  車站
  南口
  20:11
  20:15
  八本松
  八本松駅
  公車站
  20:26
  20:33
  友待橋
  公車站
  20:33
  20:35
 3. 3
  17:10 - 20:52
  3h 42min JPY 11,320 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  17:10
  直達車
  待在同一台車上
  新今宮
  車站
  18:10
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:23
  18:28
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:38
  19:58
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  20:05
  20:38
  寺家
  車站
  20:38
  20:52
 4. 4
  16:55 - 21:11
  4h 16min JPY 11,740 3 次轉乘
  cancel cancel
  นาระ
  車站
  timetable 時間表
  16:55
  直達車
  待在同一台車上
  新今宮
  車站
  17:55
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:00
  18:04
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  18:18
  19:47
  廣島
  広島
  車站
  南口
  19:47
  19:55
  廣島站
  広島駅〔南口〕
  公車站
  13番のりば
  19:59
  直達車
  待在同一台車上
  入野口
  入野口〔冠〕
  公車站
  21:09
  友待橋
  公車站
  21:09
  21:11
 5. 5
  16:55 - 20:59
  4h 4min JPY 121,630
  cancel cancel
zoom bar parts