โทคุชิมะ → โกกุรากุ กะหรื่

出發時間:
20:17 10/21, 2021
cancel
 1. 1
  20:26 - 06:28
  10h 2min JPY 14,530 IC JPY 14,524 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  20:26
  20:30
  德島站
  徳島駅
  公車站
  20:30
  22:20
  三宮(日生樓前)
  三宮〔日生ビル前〕
  公車站
  22:20
  22:28
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  中央口(西)
  timetable 時間表
  22:37
  23:29
  京都
  車站
  八條西口
  23:29
  23:37
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  23:45
  05:40
  橫濱站東口
  横浜駅東口
  公車站
  05:40
  05:50
  橫濱
  横浜
  車站
  東口
  timetable 時間表
  05:55
  06:19
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  東口
  06:19
  06:23
  鐮倉站東口
  鎌倉駅東口
  公車站
  1番のりば
  06:23
  06:27
  笹目(神奈川県)
  公車站
  06:27
  06:28
 2. 2
  20:26 - 06:30
  10h 4min JPY 14,550 IC JPY 14,546 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  20:26
  20:30
  德島站
  徳島駅
  公車站
  20:30
  22:20
  三宮(日生樓前)
  三宮〔日生ビル前〕
  公車站
  22:20
  22:28
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  中央口(西)
  timetable 時間表
  22:37
  23:29
  京都
  車站
  八條西口
  23:29
  23:37
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  23:45
  05:40
  橫濱站東口
  横浜駅東口
  公車站
  05:40
  05:50
  橫濱
  横浜
  車站
  東口
  timetable 時間表
  05:55
  06:19
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  06:24
  06:26
  由比濱
  由比ヶ浜
  車站
  06:26
  06:30
 3. 3
  20:26 - 06:31
  10h 5min JPY 14,350 IC JPY 14,346 3 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  20:26
  20:30
  德島站
  徳島駅
  公車站
  20:30
  22:20
  三宮(日生樓前)
  三宮〔日生ビル前〕
  公車站
  22:20
  22:28
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  中央口(西)
  timetable 時間表
  22:37
  23:29
  京都
  車站
  八條西口
  23:29
  23:37
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  23:45
  05:40
  橫濱站東口
  横浜駅東口
  公車站
  05:40
  05:50
  橫濱
  横浜
  車站
  東口
  timetable 時間表
  05:55
  06:19
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  西口
  06:19
  06:31
 4. 4
  20:55 - 07:12
  10h 17min JPY 10,650 IC JPY 10,646 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  20:55
  21:00
  德島站
  徳島駅
  公車站
  2番のりば
  21:00
  22:48
  三宮巴士總站
  三宮バスターミナル
  公車站
  22:48
  22:55
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  東口
  timetable 時間表
  23:03
  00:16
  京都
  車站
  八條西口
  00:16
  00:24
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  00:30
  06:25
  橫濱City Air Terminal (YCAT)
  横浜駅東口/YCAT
  公車站
  06:25
  06:36
  橫濱
  横浜
  車站
  東口
  timetable 時間表
  06:36
  06:45
  戶塚
  戸塚
  車站
  timetable 時間表
  06:46
  07:00
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  西口
  07:00
  07:12
 5. 5
  20:17 - 03:48
  7h 31min JPY 176,780
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  20:17
  03:48
zoom bar parts