โทคุชิมะ → ฮามะโอสึ A-Qus

出發時間:
20:18 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  20:26 - 23:53
  3h 27min JPY 4,920 1 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  20:26
  20:30
  德島站
  徳島駅
  公車站
  20:30
  22:20
  三宮(日生樓前)
  三宮〔日生ビル前〕
  公車站
  22:20
  22:28
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  中央口(西)
  timetable 時間表
  22:37
  23:40
  大津
  車站
  北口
  23:40
  23:53
 2. 2
  20:26 - 23:53
  3h 27min JPY 5,080 2 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  20:26
  20:30
  德島站
  徳島駅
  公車站
  20:30
  21:50
  高速舞子
  公車站
  21:50
  22:01
  舞子
  車站
  北口
  timetable 時間表
  22:10
  22:33
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  timetable 時間表
  22:37
  23:40
  大津
  車站
  北口
  23:40
  23:53
 3. 3
  20:41 - 00:13
  3h 32min JPY 4,790 1 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  20:41
  20:45
  德島站
  徳島駅
  公車站
  20:45
  23:10
  大阪梅田(阪急3番街)
  大阪梅田〔阪急三番街〕
  公車站
  23:10
  23:20
  大阪
  車站
  御堂筋北口
  timetable 時間表
  23:20
  00:00
  大津
  車站
  北口
  00:00
  00:13
 4. 4
  22:02 - 07:40
  9h 38min JPY 10,850 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  22:02
  23:20
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  23:29
  00:38
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:01
  07:04
  京都
  車站
  timetable 時間表
  07:21
  07:30
  大津
  車站
  北口
  07:30
  07:32
  大津站(滋賀縣)
  大津駅(滋賀県)
  公車站
  07:33
  07:35
  濱町(滋賀縣)
  浜町(滋賀県)
  公車站
  07:35
  07:40
 5. 5
  20:18 - 22:56
  2h 38min JPY 62,060
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  20:18
  22:56
zoom bar parts