โทคุชิมะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出發時間:
08:43 09/21, 2021
cancel
 1. 1
  10:26 - 19:09
  8h 43min JPY 21,370 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  10:26
  11:36
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  11:40
  12:32
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  12:52
  15:22
  熊本
  車站
  白川口
  15:22
  15:27
  熊本駅前(バス)
  公車站
  5番のりば
  15:38
  18:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  18:04
  18:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  18:20
  18:45
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  18:45
  19:09
 2. 2
  10:26 - 19:09
  8h 43min JPY 21,500 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  10:26
  11:36
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  11:40
  12:32
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  12:52
  15:22
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  15:29
  15:41
  宇土
  車站
  東口
  15:41
  15:43
  宇土站[東口]
  宇土駅[東口]
  公車站
  16:03
  18:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  18:04
  18:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  18:20
  18:46
  鬼池港
  公車站
  18:46
  19:09
 3. 3
  10:26 - 19:09
  8h 43min JPY 21,500 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  10:26
  11:36
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  11:40
  12:32
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  12:52
  15:22
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  15:29
  15:41
  宇土
  車站
  東口
  15:41
  15:43
  宇土站[東口]
  宇土駅[東口]
  公車站
  16:03
  18:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  18:04
  18:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  18:20
  18:45
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  18:45
  19:09
 4. 4
  09:23 - 19:09
  9h 46min JPY 19,840 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  09:23
  10:31
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  10:40
  11:33
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  11:52
  13:51
  久留米
  車站
  timetable 時間表
  14:02
  15:41
  宇土
  車站
  東口
  15:41
  15:43
  宇土站[東口]
  宇土駅[東口]
  公車站
  16:03
  18:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  18:04
  18:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  18:20
  18:45
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  18:45
  19:09
 5. 5
  08:43 - 18:17
  9h 34min JPY 212,480
  cancel cancel
zoom bar parts