โทคุชิมะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出發時間:
05:40 10/28, 2021
cancel
 1. 1
  05:41 - 14:49
  9h 8min JPY 21,370 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  05:41
  06:54
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  07:08
  08:15
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  08:36
  10:48
  熊本
  車站
  白川口
  10:48
  10:53
  熊本駅前(バス)
  公車站
  5番のりば
  11:08
  13:34
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  13:34
  13:37
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  14:00
  14:25
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  14:25
  14:49
 2. 2
  05:41 - 14:49
  9h 8min JPY 21,500 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  05:41
  06:54
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  07:08
  08:15
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  08:36
  10:48
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  11:05
  11:18
  宇土
  車站
  東口
  11:18
  11:20
  宇土站[東口]
  宇土駅[東口]
  公車站
  11:33
  13:34
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  13:34
  13:37
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  14:00
  14:26
  鬼池港
  公車站
  14:26
  14:49
 3. 3
  05:55 - 14:56
  9h 1min JPY 22,190 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  05:55
  06:00
  德島站
  徳島駅
  公車站
  2番のりば
  06:00
  08:24
  神戶機場
  神戸空港
  機場
  timetable 時間表
  09:15
  10:25
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  10:30
  10:33
  長崎空港(バス)
  公車站
  10:40
  11:27
  諫早站前
  諫早駅前
  公車站
  12:10
  13:44
  口之津車庫前
  公車站
  13:44
  13:47
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  14:00
  14:30
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  14:32
  14:56
 4. 4
  06:59 - 15:51
  8h 52min JPY 21,520 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  06:59
  08:13
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  08:22
  09:19
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  09:41
  11:57
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  12:11
  12:23
  宇土
  車站
  東口
  12:23
  12:25
  宇土站[東口]
  宇土駅[東口]
  公車站
  13:03
  15:08
  天草警察署總合廳舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公車站
  15:19
  15:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公車站
  15:46
  15:51
 5. 5
  05:40 - 15:13
  9h 33min JPY 212,480
  cancel cancel
zoom bar parts