โทคุชิมะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出發時間:
19:41 12/01, 2021
cancel
 1. 1
  22:02 - 13:24
  15h 22min JPY 21,500 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  22:02
  23:20
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  23:29
  00:38
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:51
  09:02
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  09:12
  09:25
  宇土
  車站
  東口
  09:25
  09:27
  宇土站[東口]
  宇土駅[東口]
  公車站
  10:03
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  12:35
  13:01
  鬼池港
  公車站
  13:01
  13:24
 2. 2
  20:46 - 13:24
  16h 38min JPY 20,770 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  20:46
  23:09
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  23:29
  00:38
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:51
  09:02
  熊本
  車站
  白川口
  09:02
  09:07
  熊本駅前(バス)
  公車站
  5番のりば
  09:38
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  12:35
  13:00
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  13:00
  13:24
 3. 3
  20:26 - 13:24
  16h 58min JPY 23,750 5 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  20:26
  20:30
  德島站
  徳島駅
  公車站
  20:30
  21:50
  高速舞子
  公車站
  21:50
  22:01
  舞子
  車站
  北口
  timetable 時間表
  22:12
  23:01
  姬路
  姫路
  車站
  timetable 時間表
  06:29
  09:02
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  09:12
  09:25
  宇土
  車站
  東口
  09:25
  09:27
  宇土站[東口]
  宇土駅[東口]
  公車站
  10:03
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  12:35
  13:00
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  13:00
  13:24
 4. 4
  05:41 - 14:49
  9h 8min JPY 21,370 4 次轉乘
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  車站
  timetable 時間表
  05:41
  06:54
  高松(香川縣)
  高松(香川県)
  車站
  timetable 時間表
  07:08
  08:15
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  08:36
  10:48
  熊本
  車站
  白川口
  10:48
  10:53
  熊本駅前(バス)
  公車站
  5番のりば
  11:08
  13:34
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  13:34
  13:37
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  14:00
  14:25
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  14:25
  14:49
 5. 5
  19:41 - 05:03
  9h 22min JPY 212,480
  cancel cancel
zoom bar parts