อิเคะบุคุโระ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
09:20 01/28, 2021
cancel
 1. 1
  10:17 - 13:02
  2h 45min JPY 4,040 IC JPY 4,040 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  10:17
  10:22
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  10:30
  12:05
  甲府
  車站
  南口
  12:05
  12:10
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  12:20
  12:58
  昇仙峡滝上
  公車站
  12:58
  13:02
 2. 2
  09:53 - 13:02
  3h 9min JPY 2,510 IC JPY 2,507 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  09:53
  09:58
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  09:58
  10:03
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  10:05
  12:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  12:15
  12:19
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  12:20
  12:58
  昇仙峡滝上
  公車站
  12:58
  13:02
 3. 3
  09:51 - 13:02
  3h 11min JPY 2,510 IC JPY 2,507 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  09:51
  10:00
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  10:00
  10:05
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  10:05
  12:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  12:15
  12:19
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  12:20
  12:58
  昇仙峡滝上
  公車站
  12:58
  13:02
 4. 4
  09:34 - 13:02
  3h 28min JPY 2,460 IC JPY 2,460 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  09:34
  09:43
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  09:47
  10:34
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  10:40
  12:13
  甲府
  車站
  南口
  12:13
  12:18
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  12:20
  12:58
  昇仙峡滝上
  公車站
  12:58
  13:02
 5. 5
  09:20 - 11:32
  2h 12min JPY 54,950
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  09:20
  11:32
zoom bar parts