อิเคะบุคุโระ → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出發時間:
02:33 05/26, 2022
cancel
 1. 1
  04:52 - 08:08
  3h 16min JPY 2,530 IC JPY 2,530 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  04:52
  05:03
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  05:16
  06:11
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  06:15
  07:39
  酒折
  車站
  07:39
  07:41
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公車站
  07:51
  07:53
  甲運松原
  公車站
  07:53
  08:08
 2. 2
  04:34 - 08:08
  3h 34min JPY 2,530 IC JPY 2,530 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  04:34
  04:43
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  05:16
  06:11
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  06:15
  07:39
  酒折
  車站
  07:39
  07:41
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公車站
  07:51
  07:53
  甲運松原
  公車站
  07:53
  08:08
 3. 3
  04:34 - 08:10
  3h 36min JPY 1,870 IC JPY 1,866 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  04:34
  04:43
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  04:55
  直達車
  待在同一台車上
  笹塚
  車站
  05:55
  北野(東京都)
  北野(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  06:10
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  06:15
  07:39
  酒折
  車站
  07:39
  08:10
 4. 4
  04:34 - 08:15
  3h 41min JPY 2,090 IC JPY 2,086 4 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  04:34
  04:43
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  04:55
  直達車
  待在同一台車上
  笹塚
  車站
  05:55
  北野(東京都)
  北野(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  06:10
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  06:15
  07:39
  酒折
  車站
  07:39
  07:41
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公車站
  07:58
  08:00
  甲運松原
  公車站
  08:00
  08:15
 5. 5
  02:33 - 04:07
  1h 34min JPY 53,760
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  02:33
  04:07
zoom bar parts