อิเคะบุคุโระ → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出發時間:
21:19 07/04, 2022
cancel
 1. 1
  21:46 - 00:13
  2h 27min JPY 3,890 IC JPY 3,890 1 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  21:46
  21:52
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  22:00
  23:31
  石和溫泉
  石和温泉
  車站
  南口
  23:31
  00:13
 2. 2
  21:46 - 00:26
  2h 40min JPY 3,330 IC JPY 3,330 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  21:46
  21:52
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  22:00
  23:01
  大月
  車站
  timetable 時間表
  23:10
  23:55
  酒折
  車站
  23:55
  00:26
 3. 3
  21:42 - 00:26
  2h 44min JPY 3,330 IC JPY 3,330 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  21:42
  21:51
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  22:00
  23:01
  大月
  車站
  timetable 時間表
  23:10
  23:55
  酒折
  車站
  23:55
  00:26
 4. 4
  21:35 - 00:26
  2h 51min JPY 3,070 IC JPY 3,070 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  車站
  timetable 時間表
  21:35
  21:45
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  21:50
  22:29
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  22:35
  23:01
  大月
  車站
  timetable 時間表
  23:10
  23:55
  酒折
  車站
  23:55
  00:26
 5. 5
  21:19 - 22:54
  1h 35min JPY 45,600
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  21:19
  22:54
zoom bar parts