โออิตะ → โคมาจิโนะยะคาตะ

出發時間:
10:53 07/06, 2022
cancel
 1. 1
  11:17 - 18:29
  7h 12min JPY 46,090 IC JPY 46,084 4 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  府內中央口〔北口〕
  11:17
  11:20
  大分站前
  大分駅前
  公車站
  1番のりば
  11:20
  12:20
  大分機場(巴士)
  大分空港(バス)
  公車站
  降車専用
  12:20
  12:21
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  13:30
  15:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  15:15
  15:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  15:33
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  15:48
  品川
  車站
  timetable 時間表
  15:55
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  17:08
  土浦
  車站
  西口
  17:08
  17:11
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  17:15
  17:37
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  17:37
  18:29
 2. 2
  12:22 - 20:19
  7h 57min JPY 46,090 IC JPY 46,084 4 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  府內中央口〔北口〕
  12:22
  12:25
  大分站前
  大分駅前
  公車站
  1番のりば
  12:25
  13:25
  大分機場(巴士)
  大分空港(バス)
  公車站
  降車専用
  13:25
  13:26
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  14:25
  16:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  16:10
  16:20
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  16:51
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  17:10
  品川
  車站
  timetable 時間表
  17:17
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  18:44
  土浦
  車站
  西口
  18:44
  18:47
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  19:05
  19:27
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  19:27
  20:19
 3. 3
  13:12 - 21:27
  8h 15min JPY 38,050 IC JPY 38,044 5 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  13:12
  15:28
  博多
  車站
  timetable 時間表
  15:34
  15:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  16:20
  17:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  18:00
  18:10
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  18:12
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  18:36
  品川
  車站
  timetable 時間表
  18:45
  19:39
  土浦
  車站
  西口
  19:39
  19:42
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  20:10
  20:35
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  20:35
  21:27
 4. 4
  11:45 - 21:27
  9h 42min JPY 43,320 IC JPY 43,308 6 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  11:45
  13:46
  博多
  車站
  timetable 時間表
  13:57
  14:02
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  15:10
  17:00
  成田國際機場
  成田空港(空路)
  機場
  17:05
  17:36
  機場第2候機樓(成田第2‧第3候機樓)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  車站
  timetable 時間表
  17:50
  17:57
  京成成田
  車站
  西口
  17:57
  18:05
  成田
  車站
  東口
  timetable 時間表
  18:17
  18:59
  我孫子(千葉縣)
  我孫子(千葉県)
  車站
  timetable 時間表
  19:13
  19:48
  土浦
  車站
  西口
  19:48
  19:51
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  20:10
  20:35
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  20:35
  21:27
 5. 5
  10:53 - 01:26
  14h 33min JPY 370,670
  cancel cancel
  โออิตะ
  10:53
  01:26
zoom bar parts