โออิตะ → โคมาจิโนะยะคาตะ

出發時間:
20:15 08/12, 2022
cancel
 1. 1
  05:34 - 12:44
  7h 10min JPY 46,320 IC JPY 46,307 5 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  05:34
  05:45
  別府(大分縣)
  別府(大分県)
  車站
  東口
  05:45
  05:53
  別府北濱
  別府北浜
  公車站
  2番のりば
  05:55
  06:45
  大分機場(巴士)
  大分空港(バス)
  公車站
  降車専用
  06:45
  06:46
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  07:35
  09:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:15
  09:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  09:29
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  09:46
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:55
  11:21
  土浦
  車站
  西口
  11:21
  11:24
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  11:25
  11:52
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  11:52
  12:44
 2. 2
  05:32 - 12:44
  7h 12min JPY 46,090 IC JPY 46,077 4 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  府內中央口〔北口〕
  05:32
  05:35
  大分站前
  大分駅前
  公車站
  1番のりば
  05:35
  06:45
  大分機場(巴士)
  大分空港(バス)
  公車站
  降車専用
  06:45
  06:46
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  07:35
  09:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:15
  09:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  09:29
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  09:46
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:55
  11:21
  土浦
  車站
  西口
  11:21
  11:24
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  11:25
  11:52
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  11:52
  12:44
 3. 3
  20:19 - 12:44
  16h 25min JPY 24,570 IC JPY 24,563 4 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  20:19
  22:59
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  新幹線口
  22:59
  23:05
  小倉站新幹線口
  小倉駅新幹線口
  公車站
  00:50
  05:00
  BS広島駅北口〔グラノード広島1F〕
  公車站
  05:00
  05:10
  廣島
  広島
  車站
  新幹線口
  timetable 時間表
  06:00
  09:49
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:55
  11:21
  土浦
  車站
  西口
  11:21
  11:24
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  11:25
  11:52
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  11:52
  12:44
 4. 4
  06:49 - 13:34
  6h 45min JPY 41,210 IC JPY 41,197 4 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  府內中央口〔北口〕
  06:49
  06:52
  大分站前
  大分駅前
  公車站
  1番のりば
  06:52
  07:52
  大分機場(巴士)
  大分空港(バス)
  公車站
  降車専用
  07:52
  07:53
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  08:35
  10:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  10:15
  10:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  10:33
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  10:48
  品川
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  12:11
  土浦
  車站
  西口
  12:11
  12:14
  土浦站(西口)
  土浦駅〔西口〕
  公車站
  5番のりば
  12:20
  12:42
  高岡(土浦市)
  高岡(土浦市)
  公車站
  12:42
  13:34
 5. 5
  20:15 - 10:30
  14h 15min JPY 363,930
  cancel cancel
  โออิตะ
  20:15
  10:30
zoom bar parts