โออิตะ → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

出發時間:
05:11 05/27, 2022
cancel
 1. 1
  05:27 - 10:27
  5h 0min JPY 42,310 IC JPY 42,298 4 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  府內中央口〔北口〕
  05:27
  05:30
  大分站前
  大分駅前
  公車站
  1番のりば
  05:30
  06:40
  大分機場(巴士)
  大分空港(バス)
  公車站
  降車専用
  06:40
  06:41
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  07:40
  09:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:15
  09:25
  羽田機場第2候機樓(單軌電車)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  車站
  timetable 時間表
  09:25
  09:44
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  09:50
  09:55
  有樂町
  有楽町
  車站
  中央西口
  09:55
  10:03
  日比谷
  車站
  B1口
  timetable 時間表
  10:05
  10:15
  白山(東京都)
  白山(東京都)
  車站
  A1口
  10:15
  10:27
 2. 2
  05:27 - 10:35
  5h 8min JPY 42,020 IC JPY 42,005 3 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  府內中央口〔北口〕
  05:27
  05:30
  大分站前
  大分駅前
  公車站
  1番のりば
  05:30
  06:40
  大分機場(巴士)
  大分空港(バス)
  公車站
  降車専用
  06:40
  06:41
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  07:40
  09:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:15
  09:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  09:33
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  10:02
  三田(東京都)
  三田(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  10:06
  10:23
  白山(東京都)
  白山(東京都)
  車站
  A1口
  10:23
  10:35
 3. 3
  05:27 - 10:41
  5h 14min JPY 42,360 IC JPY 42,350 4 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  府內中央口〔北口〕
  05:27
  05:30
  大分站前
  大分駅前
  公車站
  1番のりば
  05:30
  06:40
  大分機場(巴士)
  大分空港(バス)
  公車站
  降車専用
  06:40
  06:41
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  07:40
  09:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  09:15
  09:25
  羽田機場第2候機樓(單軌電車)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  車站
  timetable 時間表
  09:25
  09:44
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  09:52
  10:20
  大塚(東京都)
  大塚(東京都)
  車站
  南口
  10:20
  10:24
  大冢站
  大塚駅前(東京都)
  公車站
  10:28
  10:39
  白山二丁目
  白山二丁目(東京都)
  公車站
  10:39
  10:41
 4. 4
  06:54 - 11:26
  4h 32min JPY 35,620 IC JPY 35,605 3 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  府內中央口〔北口〕
  06:54
  06:57
  大分站前
  大分駅前
  公車站
  1番のりば
  06:57
  07:57
  大分機場(巴士)
  大分空港(バス)
  公車站
  降車専用
  07:57
  07:58
  大分機場
  大分空港
  機場
  timetable 時間表
  08:40
  10:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  10:15
  10:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  10:30
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  10:53
  三田(東京都)
  三田(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  10:57
  11:14
  白山(東京都)
  白山(東京都)
  車站
  A1口
  11:14
  11:26
 5. 5
  05:11 - 19:00
  13h 49min JPY 344,200
  cancel cancel
zoom bar parts